De uitdaging 


Door de COVID-19 pandemie beleven we ongeziene tijden. Veel mensen maken zich terecht grote zorgen over hun gezondheid en het risico op besmetting. Tegelijkertijd worstelen velen van ons met de sociale en economische impact van de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ongeacht afkomst, geaardheid, geslacht, leeftijd, religie of verblijfsstatus: allemaal samen staan we de komende weken en maanden voor een grote uitdaging.

We merken een ongeziene golf van aandacht, zorg en solidariteit. Artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen zetten zich massaal in om te voorkomen dat mensen ziek worden en geven de best mogelijke zorgen aan zij die ziek zijn. Sociaal werkers, psychologen en vrijwilligers bewegen hemel en aarde om hulp te bieden aan  dak- en thuislozen, mensen die psychisch kwetsbaar zijn, vluchtelingen, ouderen, en al wie extra hard getroffen wordt door deze crisis… Ook in talloze andere beroepen geven mensen het beste van zichzelf, om elk van ons  in onze noden en behoeften te voorzien.

En toch worden sommige van deze noden en behoeften niet gelenigd. Mensen die de aangeboden hulp nodig hebben, weten niet altijd waar ze die kunnen vinden, of durven geen hulp te vragen. Daartegenover staan de vele mensen die zich vrijwillig willen inzetten, maar niet weten hoe.
Om dit op te vangen, en omdat het indijken en bestrijden van het coronavirus een werk van lange adem wordt, willen we de actie PARAATinmijnSTRAAT voorstellen.

PARAATinmijnSTRAAT: een aanvullend aanbod


In de straten en wijken van onze dorpen en steden zijn mensen op heel verschillende manieren al bijzonder actief. Inspelend op de bestaande dynamieken willen we de bewoners van iedere straat motiveren om wat extra aandacht, zorg en solidariteit te ontwikkelen t.a.v. elkaar. We willen mensen met tijd, daadkracht en goesting inspireren om een attente buur te zijn en de hand te reiken of een solidair signaal te geven naar wie fysiek meest nabij is.  

We roepen op om te zorgen voor elkaar. Met bijzondere aandacht voor mensen die nu misschien door de mazen van het zorgnet dreigen te vallen. En met respect voor iedereen, ongeacht afkomst, geaardheid, geslacht, leeftijd, religie of verblijfsstatus. 

Ons hoofddoel is om vanuit nabijheid zicht te krijgen op noden en behoeften; om op zoek te gaan naar mensen met een vraag en mensen met een aanbod, om deze met elkaar te matchen. Uiteraard onderschrijven we alle veiligheidsmaatregelen door de overheid gecommuniceerd en roepen we op om deze na te leven.

Maar onze horizon reikt verder dan deze crisis: we hopen dat we vandaag zaadjes kunnen planten en verbindingen kunnen leggen, zodat ook na de COVID-19 pandemie aandacht, zorg en solidariteit zich duurzaam ontwikkelt.
 

Pershoek

De Gentenaar - 18/4/2020
Apache 10/4/20

De Gentenaar - 18/4/2020

Deze 'straatantennes' gaan op zoek naar buren in nood: "Mensen durven zelf geen hulp vragen"

Apache - 10/4/2020

"Een voorbeeld van de bundeling van die krachten is Paraat in mijn straat, waarmee de initiatiefnemers ‘solidariteit, zorg en aandacht’ willen ontwikkelen in de eigen buurt en ‘mensen met een vraag en mensen met een aanbod met elkaar wil proberen te matchen’. Er is daarbij een bijzondere aandacht voor mensen die dreigen door de mazen van het zorgnet te vallen." 

De Morgen - 10/4/2020

'Hulp voor onbereikbare mensen"