Wie zijn we?

We zijn een groep heel diverse mensen die net na het uitbreken van de COVID-19 pandemie de handen in elkaar hebben geslagen om dit initiatief te ontvouwen. 
PARAATinmijnSTRAAT is het resultaat van een collectief werkproces.

We kiezen bewust om niet met individuele namen of woordvoerders te werken.
We hebben het volste vertrouwen in de wijze waarop inwoners en burgers van ons land met de voorgestelde werkmethode aan de slag zullen gaan.

Contact

Contacteer ons bij voorkeur via Facebook