Op deze webpagina vind je een aantal flyers/affiches die je kan downloaden. Deze zijn een hulpmiddel om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. De flyers/affiches en de noemer PARAATinmijnSTRAAT kunnen de dynamiek in je straat versterken en zichtbaar maken.

Aanbod

Heel wat mensen zijn bereid om zich in hun buurt te engageren. Velen doet dit reeds en andere mensen meldden dat ze zelf ook graag aan de slag willen. We nodigen iedereen die tijd, draagkracht en goesting heeft uit om zich in zijn/haar straat of buurt te engageren en dit kenbaar en/of zichtbaar te maken d.m.v. het gebruik van de flyers. Je kunt deze aan je raam of deur hangen, maar even goed in de buurtwinkel of op plaatsen waar de buurtbewoners voorbij komen.

Vragen en noden

We zijn er ons van bewust dat hulp vragen niet altijd even gemakkelijk is. Het is dus belangrijk dat mensen op een discrete manier kunnen aangeven dat ze hulp kunnen gebruiken. Dit kan op verschillende manieren:

- de flyers/affiches zijn zo opgemaakt dat mensen weten waar ze hun hulpvraag discreet kunnen melden
- iemand die voldoende vertrouwen opwekt kan buren gericht aanspreken, gaan aanbellen
- het kan ook via telefonisch contact, via de buurtwinkel, de gebedsplaats, het wijkgezondheidscentrum, …

We gaan ervan uit dat we ook op een discrete en respectvolle manier de noden en vragen afstemmen op de aanbodzijde.

Straatantennes

Per straat stellen we voor dat er twee (of meer) mensen zich engageren als aanspreekpunt of wat wij “straatantenne” noemen. Iemand die zich als straatantenne engageert kan mensen met specifieke vragen helpen doorverwijzen en kan straatbewoners ondersteunen in het afstemmen van hulpvraag en -aanbod. Wie zich engageert om als straatantenne te fungeren maakt dit best op de één of andere manier zichtbaar (bijvoorbeeld door onze flyer in een opvallende kleur af te printen).

Straatantennes die willen inspireren of zich willen laten inspireren, kunnen toetreden tot ons lerend netwerk, door zich hier te registeren